SAMAN inn i det KOMPOSTMODERNE: Felleskap, samhandling  og bærekraft 8.-10. november 2019

SAMAN inn i det KOMPOSTMODERNE: Felleskap, samhandling og bærekraft 8.-10. november 2019

  • When 08.11.2019 16:30 to 10.11.2019 18:00 (Europe/Berlin / UTC100)
  • Where Bergen og Bruvik
  • Contact Name
  • Contact Phone 98306447
  • Add event to calendar iCal

Hovudtema for kurset: fellesskap fredag, samhandling laurdag og berekraft sundag. Programmet er sett saman av miniforedrag, dialog, forteljingar, eksempel, oppgåver, gruppearbeid, praktisk og kreativt arbeid, film, omvising på BØL sine område ved Bruvik på Osterøy, fellesmåltid mm.

BØL er eit økosamfunn under etablering ved Bruvik på Osterøy.  www.bergenokologiskelandsby.no 

Kursleiar Jan Martin Bang: styremedlem og utdanningsansvarleg i Norske Økosamfunns Forening, styremedlem i Norsk Permakultur Forening og er permakultur-diplom-innehavar frå Nordisk Permakultur Institutt i 2006 for eit arbeid med fokus på pedagogikk og felleskapsutvikling. www.permakulturisten.no.

Bidrag frå Jostein Hertwig - om etablering av Ullandhaug økologiske gård ved Stavanger og om regenerativt jordbruk - i BERAS: http://beras.eu.

Early bird fram til 15. okt.: 1800 kr. Student- og låg-inntekt-pris: 1600 kr. 

Kursavgift etter 15. okt.: 2400 kr. – inkl. bevertning, transport og fermenteringkurs

Student- og låg-inntekt-tilbod 2000 kr. – alt inkl.

Berre fermenteringskurs v/ Randi Benedikte Brodersen (BØL) sundag kl. 16-18: 200 kr.

 

Har du spørsmål? Ring Kristian på tlf. 983 06 447 eller send e-post til info@bergenokologiskelandsby.no

Registrering: info@bergenokologiskelandsby.no

Betalt kursavgift + e-post med namn og telefonnr. = registrering

Kontonummer i Cultura Bank: 12540518791 │Vipps: 553811