Økonomi

Om økonomi: personlig, i fellesskapet, i lokalsamfunnet, og på høyere nivå
Hva kan gjøres

Basert på diskusjonen i studiesirkel om bred økologi januar 2008

Transaction.net

(Engelsk) Om komplementære lokale pngesystemer og bytte-nettverk

Moderne byttehandel

IRTA. Snitt kr 150000 per firma i ekstra årlig inntekt fra ressurser som ellers ville blitt avskrevet