Organisasjon

Gruppen driver med alt som har å gjøre med planlegging og organisering av en økolandsby
Økolandsby
14.04.2012 14:00 to 15.04.2012 13:00 Det grønne loftet,
Toporowska - Masteroppgave

Økolandsbybevegelsen er en bevegelse i vekst på verdensbasis. Foreløpig er det fire formelle økolandsbyer i Norge, hvorav tre av dem er i oppstartsfasen. Det er gjort lite tidligere forskning på dette feltet i Norge. Et av formålene med prosjektet er å gerere ny kunnskap om dette fenomenet i en norsk sammenheng. Avhandlingen tar utgangspunkt i to av landsbyer.Bergen økolandsby, BØL, er enda ikke en realitet. Det haromkring hundre medlemmer, men kun litenkjerne somjobber aktivt.