Engasjement på Bruvik

Engasjement på Bruvik

Engasjement på Bruvik

 

 

Lørdag 14.11 arrangerte vi informasjonsmøte på Bruvik. Her var fremmøtte fra lokalbefolkningen – deriblant  nyvalgt ordfører i Osterøy kommune -  Jarle Skeidsvoll, og et knippe økolandsby-interesserte og potensielle beboere fra byen.

 

Vi presenterte prosjektet med oppdatert nytt om utviklingen i bygge-prosessen. I etterkant over en kaffitår og kakebit ble det rom for avklarende spørsmål og livlig diskusjon.

Ordfører Skeidsvoll holdt et kort innlegg der han viste til Osterøy kommune som en vekstkommune med store utbyggingsplaner i kommende år. Han stilte seg udelt positiv til landsbyprosjektet på Bruvik. Særlig trekk han fram miljøaspektet som en god signaleffekt for  lokal satsing og satte særlig pris på vårt valg av formspråk  gjeldende visning av hus-tegninger/modeller fra Opaform hvor vi har vektlagt lokal byggeskikk og lokal stedstilpasning ved f.eks. hus i klynger inspirert av Havråtunet. Han så generelt muligheter for et konstruktivt og givende samarbeid med BØL.