status 5.9.2011

Vår nye og utvidede prosjektbeskrivelse er nå klar. Vi jobber intenst overfor lokalpolitikerne med hensyn til forslaget til reguleringsplan Haukåsmyrene.