Stor interesse for Bruvik

Stor stemning og oppmøte på tirsdagens informasjonsmøte i Bøl på Den Grønne kafé. Et 30-talls frammøtte inklusiv rådmannen i Osterøy kommune og noen representanter fra lokalbefolkningen på Bruvik.

Kommunen og befolkningen stilte seg overveiende åpen og positiv til et samarbeid med Bøl og ønsket etablering av en økologisk landsby på Bruvik velkommen. Kommunen håper den med BØLs økolandsbyinitiativ kan få flere mennesker til å flytte til kommunen. Da var det kanskje enda mer gledelig at svært mange unge hadde møtt fram.

Et informativt og inspirerende møte med deltaglese og spørsmål fra de mange frammøtte.

Oppdatering:

Sak i Bygdanytt 4.8.2013

Nyhetsbrev 12.8.2013