Hva kan gjøres

Basert på diskusjonen i studiesirkel om bred økologi januar 2008

Dagens økonomiske system favoriserer kortsiktighet og ressurssløsing.
Men økonomi og økologi handler egentlig om det samme.

Hva kan vi gjøre individuelt og på høyere nivå (bedrift, kommune, nasjon, verden) for å få en bedre fungerende økonomi?

Individuelt

 

 • Gjør mest mulig innenfor "ur"-økonomien: selvberging, familie/venner, dugnad, bytteringer.
 • Tenk langsiktig. Reparer, gjenbruk der det er mulig
 • Prioriter planlegging og organisering av arbeid
 • Unngå gjeld
 • Flytt pengene dine til en bank med  økologisk  formål (en lokal sparebank kommer en også langt med)
 • Benytt  penger slik at  de blir værende i lokalsamfunnet ("handle lokalt")

 

 

På samfunnsnivå

 

 

 

 • Kjøp og etterspør miljøvennlige produkter
 • Støtt innføringen av lover som forbyr miljøskadelig aktivitet
 • Støtt lover som fjerner skatt på verdiskaping/ skattlegger verdiforbruk/-forringing
 • Støtt lover som begrenser bankenes utlånsmulighet og internasjonal flyt av kapital
 • Støtt innføringen av lik og omsetelig CO2-kvote til alle innbyggerne i verden (eller lignende kvote på en knapp ressurs)