Vekstløs økonomi II

Økonomi uten vekst

1. Fattigdom. Distribuer inntekt direkte; sørg for at basale behov for mat, klær og bolig er dekket. 'Trickle-down-effekten virker ikke.

2. Forbruk. Styr forbruket fra private 'ha'-goder, til fellesgoder (parker, kulturbygg, rent miljø, bevaring av natur o.l.)

3. Investeringer. Legg vekt på investering i fellesgoder. Infrastrukturinvesteringer må først og fremst gå til erstatning av nedslitte annlegg og for å forbedre effektiviteten. (Investering for vekst i infrastruktur stimulerer den veksten en skulle hindre)

4. Produktivitet. Ta ut produktivitetsøkninger (helt eller delvis) i form av økt fritid (kortere arbeidsuke eller -år). Dette senker samtidig arbeidsledigheten, avhjelper fattigdom og sparer miljøet via mindre forbruk.

5. Eksport. Kun fattige land skulle tillates å ha betydelig eksportoverskudd. (Summen av all netto eksport må nødvendigvis være lik 0).

6. Befolkningsvekst. Eldrebølger må løses ved hjelp av pensjonsprogrammer og inntektsoverføringer. Ved å ta imot innvandrere som oftest er blant den mest ressujrsterke og velstående del av sin befolkning, dremnerer en utvandrerlandene for ressurser.

7. Miljø. Sett tak på maksimalt tillatt ressursuttak og utslipp av forurensning (eksempler: Motreal-protokollen for KFK, Kyotoprotokollen for klimagasser)

Victor and Rosenbluth, 2007. Managing without growth. Ecological Economics, 61, 492-504

--

Klimatiltak som kan gjøre det verre

Finlands erfaring med universell grunninntekt

Oppnåelse av bærekraftsmål (randers m fl)