Masseovn - bygging

2008 deltok flere fra Bergen på kurs i bygging av masseovn i Fyresdal

Ovnen ble bygget i tegl og mørtel. Du kan følge deler av prosessen i denne billedserien

..Bygging av masseovn i tegl. Her er en kommet til det 10. laget