Kolonihage ved Vosso, ledig

Kolonihage ved Vosso, ledig

interesserte ønskes velkommen
Kolonihage ved Vosso, ledig

Eigar av gardsbruk ved Bolstad i Voss kommune ynskjer å leggja til rette for etablering av
ein liten kolonihage for økologisk dyrking. Er derfor på jakt etter
3-4 stykker som kan vera interessert i ei slik etablering av parsellhagar,
der ein også kunne føra opp ei mindre hytte (maks 40 m2 )som kan nyttast
heile året. Måtte vera enkel standard med skilt gråvatn og lukka anlegg for
kloakk.

Kårhus på bruket vert og vurdert utleigd frå sumaren 2011, evt med innmark.

 

Ta kontakt med BØL for nærmere informasjon.