Permakulturforeningen

Bergen Økolandsby er medlem i foreningen. Permakultur (permanent kultur) er et designverktøy bygget på prinsippet å arbeide med naturen, ikke mot. Det kan også kalles bærekraftig utvikling i praksis.

Lokallaget fungerer som et nettverk der en kan få tilgang på informasjon om kurs, foredrag, ekskursjoner, dugnader, prosjekt, o.l., eller bare treffe likesinnede og få inspirasjon til å gå i gang med noe konkret.