Organisasjon

Gruppen driver med alt som har å gjøre med planlegging og organisering av en økolandsby
Konsensus

Formell konsensus, Butler og Rohtstein Den opprinnelige norske teksten var her: home.c2i.net/ganysu/konsensus/Om_Konflikt_og_Konsensus.html

Hurdal - NRK P2 7.3.10

"På livet laus søndag 7.3 kl 8:30 og laurdag 13.3 kl 17:03: skal til Økolandsbyen i Hurdal. Her går en drøm i oppfyllelse og det skaper stor fremtidstro. Men underveis går noen fra hverandre – og hvordan går det i dette tette felleskapet? Vibeke Røiri har møtt Simen Torp og Kristin Seim Buflod hjemme i landsbyen"