Plan per november 2023

Plan per november 2023

Plan per november 2023
Planen vår er å få til et nedskalert prosjekt nå som der er kommet en ny utbygger inn i bildet. Vi vil sammen med Ledaal Eiendom AS gå videre med de fem boenhetene oppe i feltet der vi allerede er startet, og som vi har kjøpsavtale med kommunen med, med intensjon å etter hvert komme til med ytterlige 6 enheter.
Dette er kun en mindre del av feltet, der ny utbygger vil starte nederst mot sjøen. Det er derfor plass til begge disse initiativene, noe som ble lagt til grunn under debatten på det heradsstyremøtet som vedtok at ny utbygger skulle inn (23.2.2022). Vi er også åpne for samarbeid, da ny utbygger er svært kompetent på sitt felt.
Vi er nå i en konstruktiv dialog med Osterøy kommune. Første mindre hinder som må ryddes av veien er avklaring av eiendomsforholdene på byggeområdet, deretter er det klart for å sende inn rammesøknad.
Alle våre interessenter forsvant rundt årsskiftet 22/23 da stor usikkerhet kom inn i prosjektet pga kommunens handling. Vi ser nå mye lysere på situasjonen, men er helt avhengig av nye interesserte som etter hvert vil forplikte seg. Vi er åpne for nye initiativ og realisering av egne iéer og prosjekt,  så ta gjerne kontakt så snart som mulig.
De fem enhetene har vi klar rammesøknad på, så her kan vi komme fort i gang.
Vi ser med glede også at det er et bærekraftig initiativ på gang mht skolebygningen: Dette skulle bli et bra naboskap! I tillegg til alle som bor der fra før. Vi håper også at en del misforståelser og sjikane som skal ha kommet for en dag på sosiale medier med dette vil avta.