Huset fullføres

Huset fullføres

Huset fullføres

Vi setter inn dører og vinduer nå i november / desember. Vi nytter gjenbruksmaterialer/-komponenter.

Hus og tomt rundt satser vi på å få ferdig i løpet av sommeren.

Planen videre er å få avklart eiendomsforholdene påp Håhaugen, for så å få prosjektet i gang igjen i en noe redusert utgave enn opprinnelig tenkt.