Juni 2014

Kontrakt for å overdra feltet er nå like om hjørnet. I tillegg har vi sett behov for å legge inn mindre endriger i reguleringsplanen, bl a for å få med felleshus. Sammen med kommunen har vi søkt om kompetansemidler fra Husbanken til forprosjektering. Oppstart er satt til utgangen av 2014. 12. juni var vi i møte med Bruvik grendaråd for å informere om prosjektet.