Erkjennelse

BØL vil opprette en økologisk landsby. Rovdriften på klodens ressurser kan ikke opprettholdes. En økolandsby er en leveform som gjør at behovene for energi, boligarealer og transport kan minimaliseres. Samtidig erkjenner vi at mennesket i dag står sårbart og alene overfor motkreftene som tvinger oss med på vekstkarusellen. I et landsbyfellesskap vil en stå sterkere og vil det være grobunn for personlig utvikling.