Aktiviteter våren 2010 Christinegård

Oppstart lørdag 8.5 kl 12-15: rydding, istandsetting av kompostbinger mm.

Torsdager kl 16-19. Første gang 20.5

Lørdag 5.6

Du kan komme når du vil innenfor angitte tidsrom.

 

Vi inviterer alle til å melde seg på vår hagegruppe-epostliste. Send mail til Jan alfakrøll bergenokologiskelandsby.no.

Kom gjerne med dine egne ønsker om hva vi kan dyrke.

Høybed på Kristinegård  med Bergen Økologiske landsby 2009