Design og lokalsamfunn

Økosamfunn, økolandsbydesign, ytre miljø
Ekskursjon til Ølve
20.04.2008 from 09:20 to 19:30 Ølve (ferge til Våge),

Vi besøker Vidar-Rune Synnevåg med flere