Økolandsby, det tette fellesskapet

Podcast om Hurdal
"På livet laus søndag 7.3 kl 8:30 og laurdag 13.3 kl 17:03: skal til Økolandsbyen i Hurdal. Her går en drøm i oppfyllelse og det skaper stor fremtidstro. Men underveis går noen fra hverandre – og hvordan går det i dette tette felleskapet? Vibeke Røiri har møtt Simen Torp og Kristin Seim Buflod hjemme i landsbyen"

Se lenke 

Bergen Økolandsby er nevnt!