Permakultur og jordbruk

Prosjekter, bakgrunnsstoff, lenker
Arealkrav

En artikkel (engelsk) om areal per person under ulike dyrkningsregimer

Permakulturmøte
27.09.2009 from 13:00 to 14:00 Telste (Fykse), Hardanger,

i Hordaland