Hva er et team?

I korte trekk

 

 

 HVA ER TEAM ?

 

Et team er et mindre antall mennesker med komplementære ferdigheter, forpliktet til en felles hensikt, fellesresultatmål og felles tilnærmingsmåte som man holder hverandre gjensidig ansvarlig overfor.

(Katzenbach og Smith 1993)

 

Effektive team kjennetegnes ved at :

 


  • resultatmål er felles

 

  •  forpliktelsen er høy

 

  • medlemmene stoler på hverandre

 

  • det er høy grad av lytting
  • avgjørelser tas ut fra enighet

 

  • konflikter blir bearbeidet

 

  • spørsmål om arbeidsprosesser regnes som en del av jobben

 

  • følelsene uttrykkes åpent

 

  • medlemmene er åpne mot hverandre

 

Håndbok i teamarbeid –Team i OFK (Oppland fylkeskommune)

 

 

 

 

Å komme sammen er begynnelsen.

Å holde sammen er fremskritt.

Å arbeide sammen er suksess

 Henry Ford