Hvordan få folk med deg

Tips om hvordan skape god kontakt/kommunikasjon

 

 

I et nøtteskall

 

HVORDAN DU SKAL FÅ FOLK MED DEG

 

PRINSIPP 1

 

Den eneste måten å takle en krangel på er å unngå den.

 

PRINSIPP 2

 

Vis respekt for andres meninger. Si aldri: «Du tar feil.»

 

PRINSIPP 3

 

Dersom du tar feil, innrøm det fort og ettertrykkelig.

 

PRINSIPP 4

 

Innled med vennlighet.

 

PRINSIPP 5

 

La den andre personen være hovedperson og vær en aktiv lytter.

 

PRINSIPP 6

 

Prøv ærlig og oppriktig å se tingene fra den andre personens synsvinkel.

 

PRINSIPP 7

 

Vis sympati og interesse for andres ideer og ønsker.

 

PRINSIPP 8

 

Appeller til folks edlere motiver.

 

PRINSIPP 9

 

Dramatiser dine ideer

 

PRINSIPP 10

 

Gi folk en utfordring.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQOwcMczhnAwigQEhR1-9J9sH2VippK8RCO4lAA74v7GWOeo4LO

 

(Fritt gjengitt fra boken: Dale Carnegie, «Hvordan vinne venner», Forlag Lille Måne AS, 2010, Originalutg.1936).

 

I et nøtteskall

 

HVORDAN SKAPE ROM FOR GOD KONTAKT

 

http://tromsoby.no/file/images/1459055735_3480b4050e.preview.jpg

 

PRINSIPP 1

 

Vær oppriktig interessert i andre mennesker.

 

 PRINSIPP 2    

 

Vær imøtekommende – smil.

 

PRINSIPP 3

 

Husk at en persons navn er for ham eller henne «den vakreste lyd i språket.»

 

PRINSIPP 4

 

Vær en god lytter, oppfordre folk til å snakke om seg selv.

 

PRINSIPP 5

 

Snakk med utgangspunkt i den andre personens interesser og følg personens fokus her og nå.

 

(Jf. oppmerksomt nærvær- OM og fokusert oppmerksomhet på den andre- og seg selv; Ivk.)

 

PRINSIPP 6

 

Få den andre personen til å føle seg betydningsfull – og vær oppriktig når du gjør det.

 

IVK-PROSESSEN, Ikke-voldelig kommunikasjon.

 

I IVK fokuserers på fire ulike områder som bidrar til et gjensidig ønske om å komme i kontakt:

 

1.     Observasjon. De konkrete handlingene vi observerer som påvirker vårt velbefinnende.

 

2.     Følelse. Hva vi føler i forhold til det vi observerer.

 

3.     Behov. Behovene, verdiene, ønskene osv. som fremkaller disse følelsene.

 

4.     Anmodninger. De konkrete handlingene vi anmoder om (ikke krever) for å berike våre liv.

 

To viktige elementer:

 

·         Å uttrykke oppriktighet ved hjelp av de fire skrittene

 

·         Å med empati lytte ved hjelp av de fire skrittene.

 

Nb! Ivk består ikke av fastsatte regler, men tilpasses ulike situasjoner, personlige- og kulturelle former.

 

 

 

Det jeg ønsker meg i livet er empati,

 

en stadig strøm mellom meg selv og andre

 

som bunner i at vi alle ønsker kontakt.

 

Marshall Rosenberg.

 

 

 

( Fra Marshall B.Rosenberg, »Ikkevoldskommunikasjon. Giraffspråk – et språk for livet». Arneberg Forlag, 2010.) Bilde : Joan M. Mas. 2007.