Vi er blitt forsket på!

Masteroppgave i sosiologi ved UiO har studert norske økolandsbyprosjekt, deriblant BØL.

I 2010/ 2011 hadde vi besøk av mastergradsstudent i sosiologi, Elsbieta Toporowska, fra universitetet i Oslo. Hun gjorde her en rekke intervjuer med noen av våre sentrale medlemmer. Formålet var å undersøke motivasjon og erfaringer blandt økolandsbymedlemmer. Resultatet foreligger nå i form av en ferdig godkjent masteravhandling: "Visjon og virkelighet". Fint at økolandsbyene i Norge på denne måten kommer enda mer i fokus. Vi gratulerer!