Permakultur, praktiske opplysninger

 

Praktiske opplysninger for permakulturkurs 2009.

 

 

Kursdelene.

 

Alle tre delene er til sammen et fullstendig grunnkurs i permakultur hvor innholdet er fordelt på tre helger i løpet av et halvt år. Vi vil anbefale å ta alle tre delene for å få best utbytte og forståelse av helhetstenkningen. Permakultur er på mange måter det motsatte av dagens spesialisering. Dyrkingen av spesialister framfor generalister gjør at samfunnet blir mer sårbart i krisetider eller i tider med store endringer eller paradigmeskifter. Nå er det mye som tyder på at vi står overfor et av de viktigste paradigmeskiftene i historien.

Vi vil prioritere dem som ønsker å ta alle tre kursdelene, men dersom det er plasser kan vi tilby dem til andre som av gode grunner bare vil ta en enkelt del.

 

Overnatting.

Kurset er lagt opp slik at for å få fullt utbytte av kurset mener vi det er nødvendig å delta også i det som er utenom undervisning. Det sosiale samspillet mellom deltakerne og kursholdere ved praktiske oppgaver eller tillaging av måltider og selve måltidet og ryddingen etterpå, dessuten vil samtaler på kveldstid være utrolig viktig for bearbeiding og forståelse av temane og kan egentlig ikke skilles fra selve undervisningen.

Dersom det er umulig for enkelte å overnatte vil vi anbefale at de blir lengst mulig utover kvelden og kommer til frokost neste dag. Det vil foregå mye uformell diskusjon utenom den daglige formelle delen slik at de som ikke er til stede går glipp av viktig felles kunnskap som deltakerne raust kommer til å dele med hverandre.

Det er begrenset plass på de ulike overnattingsmulighetene; innendørs i seng eller på madrass på gulvet, i den mongolske yurten i egen sovepose eller i eget telt /bobil/campingvogn. Det er altså en viss fare for at ikke alle får førstevalget sitt oppfylt. Vi vil kunne åpne opp for forhandlinger om slike spørsmål på kurset sammen med de andre deltakerne. Dette er et klassisk eksempel på ressursfordeling i praksis, og gode løsninger for alle parter er naturligvis viktig på kurs og ellers i livet.

 

Mat.

Maten som presenteres, lages og spises på kurset er mat som passer inn i en norsk modell for permakultur. Maten blir en naturlig del av den kunnskapen som permakulturen lærer oss. Maten er altså tilpasset naturlige økologiske prosesser og ikke minst den er tilpasset mennesket slik vi har tilpasset oss miljøet gjennom millioner av år. I dag er det mange som kaller dette kostholdet steinalderkost. Vi vil gi de viktigste begrunnelsene for et slikt kosthold.

 

 

Påmelding.

 

Påmelding skjer pr. e-post til kurs(at)bergenokologiskelandsby.no. Det er viktig å få med hvilken overnattingsform du ønsker og om du vil ta hele kurset. Ut fra prislisten regner du ut hvor mye som skal betales. Vi vil gi en rask tilbakemelding på om den ønskede boformen er ledig. Ved innbetaling av depositum, halve eller hele kursavgiften etter hvor mange uker det er til kursstart er man registrert som deltaker. Hele beløpet for en kursdel må være innbetalt senest 14 dager før kursstart, ellers vil kursplassen kunne gå til noen på venteliste.

 

 

 

Følgende informasjon må være med ved påmelding:

Navn:

Adresse:

Telefon:

e-post:

Hva det betales for:

Allergier, vegetar:

 

Spørsmål angående kurs til: kurs(at)bergenokologiskelandsby.no

Spørsmål om overnatting kan rettes til: fossetunet(at)gmail.com

 

Betaling.

 

Husk å merke innbetalingsblankett bank eller nettbank med deltakernavn og hva det betales for.

Minst halvparten av første kurshelgs avgift ved påmelding. Resten av beløpet senest 14 dager før kursstart.

Før fire uker før kurs betales minst inn kr. 500,- i depositum. Avmelding etter 2 uker før kursstart kan føre til tap av depositum.

Depositum på kr. 500,- kan bli stående til siste kursdel for dem som vil være sikret plass for hele kurset.

 

 

 

Pr.helg 1 og 3

 

Helg 2

 

Kursavgift

 

kr. 900,-

 

kr. 1200,-

 

 

 

 

 

 

 

Seng inne i hus

 

kr. 500,-

 

kr. 750,-

 

Yurt (oppvarmet)

 

kr. 300,-

 

kr. 450,-

 

Telt/ bobil / campingvogn

 

kr. 150,-

 

kr. 225,-

 

Ikke overnatting

 

kr. 125

 

kr. 175

 

Mat (meld fra om matallergier eller vegetarmat)

 

kr. 375,-

 

kr. 525,-

 

 

Altså:

Tidligere påmelding enn fire uker før en kursdel kr. 500,- i depositum for plassreservasjon.

Fire uker før kursdel skal innbetales minst halve kursdelsbeløpet inkludert depositum.

To uker før kursstart skal hele beløpet innbetales, senere innbetaling kan føre til at man mister plassen eller depositumet.

 

 

 

Betaling skjer til konto: 3632.52.99600

Fossetunet

Fosse 31

5918 Frekhaug

 

 

 

Kursholderne.

 

Vi er så heldige at vi har fått to diplomholdere i permakultur til å være lærere på dette kurset. Ved siden av å undervise på sine spesialområder vil de være med å kvalitetsikre kurset som helhet. De vil også være tilgjengelige etter undervisningen kurshelgene for å kunne svare på spørsmål og dele sine erfaringer og kunnskaper. Dessuten vil de være med på gjennomgang av kursets ulike oppgaver og evaluere disse.

 

Dipl. Ing. Herwig Pommeresche, arkitekt. Permakulturdesigner.

Herwig har foruten å tegne økologiske hus viet sin tid til å prøve å forstå hvordan organismene i jorda lever i samspill med planter og det organiske materialet og mineralene i jorda. Han har gjort et banebrytene arbeid som hadde trengt et eget kurs for å yte dette temaet full rettferdighet. Her kommer det en introduksjon som sikkert vil trigge mange diskusjoner omkring jordbruk slik det arter seg i dag.

 

Jan Bang Diplomholder i permakultur. Forfatter av bøker og artikler blant annet om økosamfunn.

Jan har siden han studerte i England vært opptatt av økologi og sjølberging. Han har i perioder bodd i kibbutz i Israel. Det siste året har han oppholdt seg og holdt flere permakulturkurser i Israel, hvor permakultur virkelig er i vinden. Nå bor han på Jevnaker i nykjøpt hus og arbeider for Solborg og camphillbevegelsen der. Jan er sterkt opptatt av hvordan permakultur som system skal styrke seg i Norge og bli bærekraftig og sterk gjennom kvalitetsikring av alle ledd.

 

Ron Bruinvis, styremedlem i den norske permakulturforeningen.

Ron er med på utviklingen av et permakulturprosjekt i Tinn i Telemark. Spesialiteter er økologisk bygging og økologiske byggematerialer vill natur og bevaring av planter og dyr, samt naturfotografering.

 

Randi Brodersen, 

tok grunnkurset i permakultur i 2006, med Ingvald Erga og  Herwig Pommeresche

som lærere. Randi har grønne fingre og grønne  interesser og er glad i å dyrke og

samle urter og andre vekster  til mat, medisin og kroppspleie. Hun er også glad i å

undervise,  skrive og forske og er livstidsmedlem av Framtiden i Våre Hender og  har

vært med i BØL fra starten. Ellers bruker Randi tid  på yoga og meditasjon, på birøkt og akupunktur og på sin  multietniske kjernefamilie. Randi bor og arbejder i Bergen og Røykjavik.

 

NN,
Oppnådde sertifikat i permakultur 2006.

Dr. scient. i geofysikk.

Styremedlem i Bergen Økologiske Landsby BA siden starten (2005).

Styremedlem og medstifter av Bildeleringen BA

Interessefelt: energi, jordlære, permakultur-organisering, økonomi.

 

Kristian Flo,. styremedlem den norske permakulturforening,

Kristian er styremedlem i Bergen Økologiske Landsby. Arbeider for tiden med flere øko og permakulturprosjekter i bergensområdet.

 

Hva er en designoppgave?

 

For å få sertfikat må alle deltakerne på egenhand eller i en gruppe legge fram en skisse til en permakulturdesign for et egnet område. Det legges vekt på at flest mulig elementer kommer med i designen og at deltakerne forstår hvordan delene påvirker helheten. Man kan ta utgangspunkt i egne eiendommer eller forslag til hvordan offentlige eller private eiendommer eller friområder kunne blitt utviklet for en bedre bruk av området.

 

 

 

Sertifikat.

 

De som har sertifikat i permakultur skal ha kunnskap nok til å lage en permakultur inspirert design. Dersom man ønsker å undervise i permakultur og eller lage helhetlige permakulturdesigner er det en forutsetning at man samarbeider med en diplomholder. Alternativt gjør man en diplomoppgave og søker om å få godkjendt diplomet selv. De nordiske nasjonale permakulturforeningene ser til at disse retninglinjene blir fulgt. Dette for at kvalitetsikringen av kurs, undervisning og prosjekter blir best mulig. Det arbeides nå også med å få til flere avanserte kurs for dem som har sertifikat. For mer informasjon om utdanning se Den norske permakulturforening.