Aktivitetsplan våren 2008

Se kommende hendelser i høyremenyen for detaljer angående de enkelte arrangementene.

Alle møter og arrangementer er åpne for alle.

Dato
Gruppene
Hovedaktivitet Kul/Sos/Akt
       
to 3.1
møte
   
lø 12.1   ideverksted
 
sø 13.1  
studiesirkel
to 17.1  
studiesirkel
to 24.1  
studiesirkel
to 31.1
 

studiesirkel
ti 12.2

Allmøte

ti 19.2 Vinterferie 
   
to 27.3
st. møte


ti 1.4
møte

 


 

 
to 17.4 møte


sø 20.4

Ekskursjon

ti 22.4

ÅRSMØTE

lø 26.4


urtekurs
ti 29.4
møte


mai
sø 25.5.

 

 

 

våronn

ekskursion til Milde: Arboretets dag

 

sosialt:

avg bus 525 (vestre strømkai)kl1025

ti 27.5
møte


lø 31.5

dyrkning: vi sætter kartofler
(løbergsvn 99 fra kl 11)
socialt og praktisk
ti 3.6

Allmøte

to 12.6
lø 21.6
møte


Ekskursion (solvervsfest)

ti 24.6 møte

 (Sankthans)
9.-16.8

Miljøuke (permakulturtreff)