Aktivitetsplan høsten 2008

Alle arrangementer er kl 1900 (til 2100) på Det grønne loftet, Jacobsfjorden, Bryggen i Bergen,

dersom annet ikke er nevnt.

 

uke
Dato
Hovedaktivitet
Gruppene
Kulturelt/Sosialt mm

36


 
37

38
to 18.9
møte


39
ma 22.9

Høstjevndøgnsfest
39
to 25.9 Allmøte

 
39
25.-28.

Sjølbergerstevne, Fyksesund

40høstferie
41
42
to 16.10
møte

kl
43
44
to 30.10
møte

r
45 

46
ma 10.11
møtea
46
lø 15. 11 Seminar, verdispørsmål/ konsensus
kl 11-14
kl
47

48
to 27.11 Allmøte. Tema: Permakultur


kf
49
lø 6.12


juleverksted m såpe  r
50
ti 9.12

filmkveld
j
51
sø21.12


Vintersolverv
kf