Andelslandbruk

Andelslandbruk er en driftsmetode som går ut på at kundene betaler inn en andel, gjerne ett år om gangen. De kan være med på både planlegging og gjennomføring av årets sesong, ta del av innhøstingen og ikke minst: få med seg varene hjem. Helst ved å delta med det praktiske arbeidet mes såing, stell og innhøsting. Slik kan det være en lønnsom måte å drive smått på, også ved at risikoen blir mindre når medlemmene betaler en andel før sesongen.

Antall andelslandbruk har økt fra fem til rundt 60 i løpet av et par år. Vi ser en trend der folk blir mer og mer opptatt av kortreist, økologisk mat, noe som også passer veldig godt inn i økolandsby-konseptet.

 

Vi ønsker å starte et andelslandbruk på Bruvik, og ønsker å komme i kontakt med mulige andelseiere og drivere, både lokalt og i bergensområdet.

Sammen vil vi utvikle idéen videre og starte i det små og bygge gradvis opp.

 

Vi har nylig foretatt en del utredninger av muligheter sammen med fagfolk og søkt støttemidler.

Kontakt info [at] bergenokologiskelandsby.no

 

Se mer,  f eks denne artikkelen. om nystartet andelslandbruk i Vestfold.

Bygdanytt har også nylig skrevet om andelslandbruk.

Siden andelslandbruk har mer.