BØL finner formen i Hyllestad

BØL finner formen i Hyllestad

Ekskursjon og seminar på Eide i Hyllestad 1.-3.4.2016
BØL finner formen i Hyllestad
Eide sett mot nordvest. Skorpa i bakgrunnen

Første helga i april besøkte BØL Eide økogrend i Hyllestad i Ytre Sogn. Begge prosjektene har mange av de samme utfordringer og styrker, og vi ville se om vi kunne hjelpe hverandre. Hovudtemaet var hvordan en kan skaffe folk til prosjektene, der n ser at den mindre og rurale lokaliteten i Sogn i første rekke må fokusere på arbeidsplasser, mens den bynære økolandsbyen kanskje mer der på bo- og boligkvalitet. Vi holdt en OpenSpace-lignende sesjon for å drøfte alle aspektene ved dette viktige temaet.

Alle var ekstremt enige i at det hadde vært en fin tur.