Stedet tar form

Stedet tar form

Det lysner i skogen - ryddegjengen jobber jevnt og trutt
Stedet tar form

Nå er stedet ryddet for busk og kratt, så det går an å se hvordan de første fem husene vil bli plassert i terrenget. Noen mindre justeringer gjenstår. Dugnadsgruppen har vært i sving også i juli og august.

Ryddet 20160730

Bilde: Nå har vi fått utsikt mot sørøst, sett fra innkjørseølen. I midten ser vi dugnadslederen, med motorsag. Lavvoen er god å ha når sommerregnet blir for nærgående. Det første huset vil fylle bildeutsnittet omtrent fra venstre bildekant og borttil den store furuen. (Foto: K. Lygre)