Prosjekt 2022

Utbygging av feltet Bruvik aust som økologisk landsby

Les: 2-siders versjon, prosjektbeskrivelse, gjennomføring (.pdf)

Les: 8-siders versjon, prosjektbeskrivelse, fremdriftsplan, illustrasjoner (.pdf)

Les: 20-siders prospekt (.pdf)

Les: 2-siders IMØTEGÅELSE AV INNSTILLINGEN til heradsstyret (.pdf)

Dokumentene presenterer prosjektert trinnvis utbygging for 39 boenheter i økolandsby på Bruvik aust. Eneboliger og rekkehus er tegnet av OPAFORM AS hvor en legger vekt på enkelhet, respekt for tradisjonell byggeskikk, sosiale aspekter og pietetsfull tilpasninig til landskapet.

Erfarne Ledaal Eiendom AS er engasjert som prosjektleder og vil bistå med hele prosessen fra utvikling, via salg, til byggeledelse. Prosjektet er nå kommet i en helt annen fase enn bare for noen måneder siden.

De første husene er stipulert til å være innflyttingsklare våren 2023, forutsatt at Osterøy kommune gir klarsignal.

14.02.2022 har kommuneadministrasjonen vurdert en annen aktør som utbygger, noe BØL SA og Ledaal Eeiendom AS mener er en avgjørelse fattet på sviktende grunnlag.

Se mer:

www.ledaaleiendom.no

www.bergenokologiskelandsby.no

https://www.facebook.com/bergenokolandsby

www.opaform.no

Kontakt:

info@bergenokologiskelandsby.no

pgo@ledaaleiendom.no