Besøk fra Tsjekkia

Foredrag v representanter for organisasjon Eco-Info Centrum Ostrava

Torsdag 25.9 får BØL besøk av organisasjonen Eco-Info Centrum Ostrava.

De har aktiviteter innenfor bærekraftig utvikling og naturvern, med vekt på arbeid med å styrke lokalsammfunnet.

Spesielt har de jobbet overfor småbarnsmødre både med å styrke deres kompetanse og bruke deres erfaringer, også som et ledd i å øke mljøbevisstheten i samfunnet generelt. Dette vil vi få høre mer om under foredraget.

Bortsett fra at vi har mange ovelappende interessefelt, er nærmere kontakt mellom BØL og en tsjekkisk organisasjon spesielt interesant: Norge og Tjekkia har mange fellestrekk i kultur og historie. Å bringe sammen erfaringer fra Norden og et tidligere øst-blokk-land er også spennende, i det vi kanskje sitter på løsninger som det vil vise seg snart kan komme til nytte, i det vi er vitne til det som skjer i verdensøkonomien i skrivende stund.

 

 

 

 

Møtet er åpent for alle (klikk)