Permakultur, kurs i 2011

Permakultur grunnkurs 2011 i Hordaland.

Permakultur er en metode for å skape helhetlige varige systemer som ikke ødelegger våre omgivelser. Ved å observere og lære av naturlige prosesser kan vi bygge opp menneskeskapte økosystemer som fungerer til beste for både naturen og menneskene og som også vil gi et overskudd men uten å utarme ikke-fornybare ressurser. Samarbeid mellom mennesker, bruk av lokale ressurser, lavteknologiske løsninger og mer aktiv bruk av dyr og planter med deres positive egenskaper i produksjonsystemene er viktige stikkord for permakultur. Robuste nettverk og systemer på alle nivåer vil være bedre i stand til å takle uforutsette ting som mangel på energi, mat, eller vann. Kriser som naturkatastrofer, epidemier eller sosial uro er også sterkt i fokus i permakultur. Samtidig er det viktig å bli bevisst på alle de positive effektene vi mennesker har av å  samhandle i grupper, samtidig som vi også utfører meningsfullt, manuelt, lett fysisk arbeid.

 

Pris for kurset begge dager inkludert mat er kr. 900,-. Overnatting kan ordnes.

Påmelding til: bm( )godjord.no. Frist for påmelding 31 august.

 

Tidsplan: lørdag kl.(09)10-12, 13-16 og 18-21og søndag kl.09-13 og 14-17.

kl. 0900-1000, visning av filmen a farm for the future for dem som ikke  allerede har sett den:

vises også i Manger Kino torsdag 8. september kl 1800-19.00.

Debatt etter filmen.

Kl. 1000 og utover dagen:

Introduksjon til permakultur; opphav, ide, filosofi og etikk. Helhetstenkning.

Design, prosesser, prinsipper og naturlige mønstre i naturen.

Frø, planter og strategier i hagen.

Bebyggelsesdesign. Økolandsbyer, økotun, nettverk- og samfunns-bygging.

Økonomier. Grønne bedrifter.                      

Praktiske oppgaver på kurset.

Jordtyper og humusfæren.

Bygninger og andre konstruerte strukturer.

Biologisk sykdomskontroll og mer naturlige former for produksjon.

Husdyrhold, akvakultur og pleie av vill natur.

Avfall og resirkulering.

Vann, vannsykluser og vann i landskapet. Mangel på vann og forørkning.

Riktige energikilder og tilpasset teknologi for sparing av energi.

De usynlige strukturene i bosetningene.

Planlegging og design for sammenbrudd og katastrofer.

Styreformer og avgjørelsesprosesser, demokrati.

Konflikthandtering.

Permakulturnettverk og ressurser.

Sosialt samvær.

 

***


Det komplette 72-timerskurset som var satt opp i år er inntil videre utsatt.  Hvis du er interessert i å ta 72-timers sertifikatgivende permakulturkurs i Bergensområdet, ta kontakt med oss.
kurs (at) bergenokologiskelandsby.no

Permakultur prøver å skape helhetlige varige systemer som ikke ødelegger
våre omgivelser. Ved å observere og lære av naturlige prosesser i naturen
kan vi deretter lage menneskeskapte økosystemer som fungerer til beste for
både naturen og menneskene og som også vil gi et lite overskudd uten å
utarme ikke fornybare ressurser. Samarbeid mellom mennesker, lokale
ressurser, lavteknologiske løsninger og mer aktiv bruk av dyr og planter
sine positive egenskaper i produksjonen er viktige stikkord i permakulturen.
Robuste nettverk og systemer på alle nivåer er bedre i stand til å takle
uforutsette ting som energi-
mat- eller vann-mangel, kriser, naturkatastrofer, epidemier eller sosial
uro. Like viktig er det å se på de positive helseeffektene vi mennesker har
av å samhandle i grupper, og særlig hvis vi samtidig kan gjøre
meningsfullt, manuelt, lett fysisk arbeid.
 
Pris for hele kurset alle tre helger inkludert mat er kr. 5700,-. ( Beløpet
kan deles opp i mindre avdrag etter avtale.) Kursdetakerne vil være med på
en del praktisk arbeid. Vi vil være med å planlegge og å starte
permakulturdesign på de ulike kursstedene.
Kursdeltakerne får dermed mulighet til å være med på prosessen og legge
føringer for det som dette året og senere blir realisert der.
 
 
Program: Hjemmeoppgaver og designoppgave beregnet til ca12 timer.
 
Hovedtema:
Første samling
 
Fredag(3t)kl.1800-2100, lørdag(9t) kl.09-12, 13-16 og 18-21og
søndag(8t)kl.09-13 og 14-18.
 
Introduksjon til permakultur; opphav, ide, filosofi og etikk.
Helhetstenkning.
Design, prosesser, prinsipper og naturlige mønstre i naturen.
Etablering av vegetasjon, trær og skoger.
Frø, planter og strategier i hagen.
Bebyggelsesdesign. Økolandsbyer, økotun, nettverk- og samfunns-bygging.
Økonomier. Grønne bedrifter.
Praktiske oppgaver på kurset. Hjemmeoppgaver.
 
Andre samling i juli: 1, 2 og 3. juli. Isdalstunet. Lindås kommune.
Fredag(3t), lørdag(9t) og søndag(8t).
 
Jordtyper og humusfæren.
Bygninger og andre konstruerte strukturer.
Biologisk sykdomskontroll og mer naturlige former for produksjon.
Husdyrhold, akvakultur og pleie av vill natur.
Avfall og resirkulering.
Vann, vannsykluser og vann i landskapet. Mangel på vann og forørkning.
Praktiske oppgaver.
Start på designoppgave som skal gjøres ferdig til og presenteres på siste
samling.
 
Tredje samling i september: 9, 10 og 11. september. Midtgard, Øvre Manger.
Radøy kommune.
Fredag (3t), lørdag (9t) og søndag (8t).
 
Riktige energikilder og tilpasset teknologi for sparing av energi.
De usynlige strukturene i bosetningene.
Planlegging og design for sammenbrudd og katastrofer.
Styreformer og avgjørelsesprosesser, demokrati.
Konflikthandtering.
Permakulturnettverk og ressurser.
Praktiske oppgaver og presentasjon av designoppgavene.
***
 
Det vil bli muligheter for overnatting for de som kommer langveis fra, alle
helger.


Påmelding / info: kurs [at] bergenokologiskelandsby.no

Hovedlærer er Jan M. Bang
http://www.permakultur.no/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=3&Itemid=2

Kurset arrangeres som et samarbeid mellom Livsverkstedet, Bergen Økologiske Landsby og Norsk Permakulturforening, hordalandsgruppen