Delta her og nå

For at en økolandsby skal bli en realitet må vi tenke bærekraft fra første dag, allerede under planleggingsfasen. Menneskene som skal bygge og senere bo i landsbyen må ha tilstrekkelig vilje og kraft til å bære. Vi arbeider derfor hele tiden med å vedlikeholde fellesskapet ved å legge forholdene til rette slik at alle kan bli kjent på et dypere plan. For eksempel spiser vi ofte sammen, tar beslutninger, arbeider fysisk, drar på tur, synger og leker og deler historier, gjerne rundt bålet.

For å kunne leve i et tett fellesskap er det viktigste at en har vilje til å lære, vokse og endre seg. Vi legger f.eks. vekt på å lære kommunikasjons- og prosessferdigheter, som å snakke mer bevisst: gi jeg-meldinger ("Jeg føler at...") i steden for du-meldinger ("Du er alltid så..."). Å gi og ta tilakemeldinger på en god måte er også viktig. Her henter vi inspirasjon fra Ikkevoldelig Kommunikasjon (IVK).

Konsensus er en beslutningsform vi er i ferd med å lære oss. Når vi skal leve sammen kanskje resten av livet er det viktig at et knapt flertall ikke skal kunne påtvinge et stort mindretall uheldige beslutninger. Konsensus forhindrer nettopp dette, og øker sannsynligheten for at den beste beslutningen blir tatt. Vi knytter til oss kompetente lærere for å tilegne oss konsensusmetode og forståelse av konflikter og hvordan disse løses.

Nye medlemmer? Å være med i en økolandsby er både berikende og lærerikt. Men det er også krevende på den måten at du som medlem må være eller bli mer fortrolig med deg selv - ha en god selvfølelse. Du må også kunne gå noenlunde godt sammen med andre i en gruppesituasjon. Det er en fordel at hovedmotivasjonen din for å ville bli med i et økolandsbyprosjekt er å like og være sammen med andre. Å ville at økolansbylivet skal kunne løse problemer i livet ditt, er ikke det beste utgangspunktet. Særlig ikke om du ofte føler deg skadet av andre, tenker at andre utnytter deg, at du blir oppfattet som nærtagende eller humørsyk. Dette er hva en har erfart i mange økolandsbyer rundt om i verden. Du bør derimot ha eller utvikle evnen til å be om det du virkelig ønsker og trenger.

Åpenhet og evne til å høre andres meninger er egenskaper det er viktig å være villig til å lære samt å kunne lytte til andre, vise interesse for også andres velbefinnende og å rette seg etter felleskapets vedtak: kort sagt, kunne gå fra jeg-bevissthet til vi-bevissthet