Medlemsskap

Vi i BØL ser frem til å ønske deg velkommen som medlem af Bergen Økologiske Landsby (BØL)!

Du blir medlem ved å 1) akseptere BØLs formål, §2 i vedtektene,  presisert i visjonen, 2) ha deltatt på to møter eller dugnad eller andre arrangementer i regi av BØL.

Når du er opptatt som medlem, betaler du 3) inn 200 kr til kontonr. 12 54 05 18 79 1 - merket "Andel" - og 4) årskontingent på 1200 kr per år. Så betaler du 5) startinnskudd på 50 000 kr etter avtale.

Som medlem - og evt. prøvemedlem - deltar du jevnlig på møter og arrangementer og er med på å realisere formål og visjon.

Har du lyst til å bli medlem, kan du møte opp på et arrangement eller møte. Send gjerne noen ord om deg selv i forkant og hvorfor du vil være med i BØL, særlig om du bor langt unna eller på annen måte ikke har anledning til å møte opp. Kontakt oss om du har spørsmål om medlemsskap. 

Indmeldelse og evt. udmeldelse sker skriftlig ved at sende e-post til info@bergenokologiskelandsby.no.

***

Ansøgning om medlemskab kan foregå på to måder: enten ved at du kontakter BØL per e-post - før eller efter du har deltaget i to møder og evt. et uformelt møde med en os i BØLs bestyrelse - Randi, Kjetil og Herman (se telefonnumre på forsiden af hjemmesiden) - eller ved at en af os i BØL kontakter dig hvis du allerede har været til et eller flere møder eller arrangementer. - Derefter får du tilsendt en e-faktura på kontingent (1200 kr/år) og andel (200 kr), og når din betaling er registreret, er du medlem!