Medlemsskap

Vi i BØL ser frem til å ønske deg velkommen som medlem af Bergen Økologiske Landsby (BØL)!

Du blir medlem ved å 1) akseptere BØLs formål, §2 i vedtektene,  presisert i visjonen, 2) ha deltatt på to møter eller dugnad eller andre arrangementer i regi av BØL.

Når du er opptatt som medlem, betaler du 3) inn 200 kr til kontonr. 12 54 05 18 79 1 - merket "Andel" - og 4) årskontingent på 1200 kr per år. Så betaler du 5) startinnskudd på 50 000 kr etter avtale.

Som medlem - og evt. prøvemedlem - deltar du jevnlig på møter og arrangementer og er med på å realisere formål og visjon.

Har du lyst til å bli medlem, kan du møte opp på et arrangement eller møte. Send gjerne noen ord om deg selv i forkant og hvorfor du vil være med i BØL, særlig om du bor langt unna eller på annen måte ikke har anledning til å møte opp. Kontakt oss om du har spørsmål om medlemsskap. 

Indmeldelse og evt. udmeldelse sker skriftlig ved at sende e-post til info@bergenokologiskelandsby.no.

***

Ansøgning om medlemskab kan foregå på to måder: enten ved at du kontakter BØL per e-post - før eller efter du har deltaget i to møder og evt. et uformelt møde med en os i BØLs bestyrelse - Randi, Kjetil og Herman (se telefonnumre på forsiden af hjemmesiden) - eller ved at en af os i BØL kontakter dig hvis du allerede har været til et eller flere møder eller arrangementer. - Derefter får du tilsendt en e-faktura på kontingent (1200 kr/år) og andel (200 kr), og når din betaling er registreret, er du medlem! 

********************************************************************************************************************************************

BØLs styre gør opmærksom på at der findes indskudsandele (jf. "startinnskudd" ovenfor) til salg fra enkelte tidligere medlemmer. Et kommende medlem kan overtage en indskudsandel fra et tidligere medlem. Tag kontakt for at få flere oplysninger.