Open Space

Kort om metoden

Se en grundigere innføring her (på engelsk)

 

 Hovedtrekkene i et Open Space-møte:

 

 1. En har på forhånd et tema for møtet. Dette er vanligvis nokså vidt.
 2. En starter ved å sitte i en sirkel
 3. Hver av deltakerne leser opp et tema eller spørsmål en syns er viktig for å belyse hovedtemaet. Dette skrives også på et ark som legges i midten av sirkelen.
 4. Bunken med ark henges opp på veggen
 5. Deltakerne skriver navnet sitt på de arkene med tema en ønsker å bidra.
 6. Tidsrom og sted (møterom) for hvert av temaene bestemmes
 7. En er i gang. Resultat fra temaene noteres ned underveis. Samles til slutt i en rapport.
 8. Avslutning. En sitter i sirkel. De som ønsker det kan si noe kort om hva som var viktig og hva en foreslår å gjøre.

 

Hensikten med det hele er at de tema/spørsmål om oppleves som viktige for deltakrerne faktisk blir behandlet. I tillegg vil det munne ut i en rekke konkrete handlinger for å jobbe videre med løsninger.

Det er derfor viktig at den som foreslår et tema/spørsmål er virkelig engasjert i dette, fordi en ikke kan ta for gitt at noen av de andre møtedeltakerne vil ta saken videre.

null

4 prinsipper:

 1. De som kommer er de rette folkene
 2. Det som skjer er det eneste som kunne ha skjedd
 3. Når det starter, er det rett tidspunkt.
 4. Det er over når det er over

 

Én lov (tobeinsloven):

'Hvis du ikke har noe å bidra med, gå dit du mener du kan bidra med noe nyttig' (Husk å takke (tema-)gruppen først).

 

Det viktigte er at deltakerne er interessert i å delta og forplikter seg på møtets premisser. Ufrivillig deltagelse er poengløst. Et møte fungerer bra når alle både opplever total frihet og tar ansvar.

 

 

Les mer (engelsk)