Status 20.3.10

Arbeidet med ny prosjektbeskrivelse fortseter, og første del er lagt ut