Status 3.5.2012

Vi er i en fase hvor vi er i en tett dialog med sentrale kommune- og fylkespolitikere i forbindelse med mulighetene på Haukås gård. Vi ønsker tilbakemelding fra flest mulig angående den videre konkrete utformingen av landsbyen.

Se også stor artikkel i Bergens Tidende