Grupper

De ulike gruppene i BØL m ansvarsområder mm

Folder

Organisasjon

Denne gruppen driver med alt som har å gjøre med planlegging og organisering av en økolandsby

Folder

Jordbruk

Gruppen driver med helse, jordbruk og foredling og salg av landbruksprodukter

Folder

Hus og energi

Gruppen jobber med landsby-formgivning, husbygging, energi og spillvannshåndtering

Folder

Økonomi

Om økonomi: personlig, i fellesskapet, i lokalsamfunnet, og på høyere nivå

Folder

Norsk Permakulturforening

Norsk Permakulturforening - Hordaland lokallag