Boligstiftelse

På søndre Nordstrand er der en boligstiftelse for unge. Max 5 års botid. Bla gjennom sidene i menyen til venstre (artikkel i KK 27.8.13)