Flytte på landet

Fra aftenposten 28.6.09

Gøy på landet

Nettstedet gardsbruk.no, som formidlere tomme gårdsbruk over hele landet, setter stadig nye besøksrekorder. Uten å ha brukt én krone på markedsføring, er antall brukere tredoblet de to siste årene. Ukentlig får de inn flere bestillinger på håndboken Bruk for deg..

–Interessen har økt, ingen tvil om det. Mange av dem som vil flytte har høy utdannelse, og viljen til å pendle er blitt mye større. Folk er på kontoret tre dager i uken og jobber hjemmefra. De tar med seg jobben sin, samtidig som de ønsker å dyrke ting. Det handler om livsstil og livskvalitet som folk er villige til å betale for [BØL]

 

Det er gjennomtrekk i Oslo. Hver tredje osloborger kunne tenke seg å flytte på landet.

ANETTE AASHEIM

Først publisert: 27.06.09

Oppdatert: 27.06.09 kl. 10:26

Tallene er enda høyere blant unge folk og småbarnsfamilier, de under 45 år. Blant dem oppgir hele 4 av 10 at de vil flytte til et mindre sted, viser en undersøkelse Respons har utført for Aftenposten.

Å komme nærmere naturen er en av hovedgrunnene til at folk vil bo et annet sted enn i byen. De drømmer om tryggere oppvekstvilkår for barn og flere kvadratmeter boligflate. Flere av de spurte oppgir fred og ro, frisk luft og småbruk som viktige grunner til å flytte på seg. Å spare penger eller få mer fritid er det få som ser på som sannsynlig.

http://www.aftenposten.no/reise/article3142926.ece

Natur

Drømmen er like sterk blant menn som kvinner og i de ulike delene av byen.

–Dette er stadig hyppigere er et tema i aviser og blader. Det virker som om vinden blåser i denne retningen, kall det gjerne en livsstilsorientering. Folk vil ha mer plass og natur, sier seniorforsker hos Bygdeforskning Mariann Villa. Lenge var det motsatt, men de siste fem årene har man sett at flyttestrømmen ut av Oslo har økt.

–Folk oppholder seg lenger i Oslo, dermed synker ikke folketallet. Men nå er det gjennomtrekk som er den klare tendensen. Lenge var det slik at barn som vokste opp i Oslo i større grad ble boende, sånn er det ikke lenger, sier forsker Kjetil Sørlie hos Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR). Det er altså ikke bare drømmere blant de spurte, hele 60 prosent av byens innflyttere har valgt å flytte ut av byen igjen. En stor andel av dem som er født i byen, flytter også ut. De flytter likevel ikke langt. Et fåtall flytter til steder med mindre enn 5000 innbyggere. Sørlie har sett at bolig, familie og miljø er de viktigste årsaksfaktorene til at folk velger å flytte.

Vi er mobile

Mariann Villa tror ikke terskelen for å flytte på landet er så høy.

–I dag er alle så mobile, og du har tilgang til det meste, uavhengig av hvor du bor. Å flytte på landet er ikke modig, men å etablere seg der med egen næring er modig.

I Storbritannia har man lenge merket at det å flytte ut av sentrum stadig blir mer populært. Prisene på landeiendommer har stort sett stått stille de siste ti årene, men i fjor økte prisene kraftig. Norsk Bonde- og Småbrukarlag bekrefter tendensen. Nettstedet gardsbruk.no, som formidlere tomme gårdsbruk over hele landet, setter stadig nye besøksrekorder. Uten å ha brukt én krone på markedsføring, er antall brukere tredoblet de to siste årene. Ukentlig får de inn flere bestillinger på håndboken Bruk for deg. Det overrasker assisterende generalsekretær Jon Petter Løvstad.

–Interessen har økt, ingen tvil om det. Mange av dem som vil flytte har høy utdannelse, og viljen til å pendle er blitt mye større. Folk er på kontoret tre dager i uken og jobber hjemmefra. De tar med seg jobben sin, samtidig som de ønsker å dyrke ting. Det handler om livsstil og livskvalitet som folk er villige til å betale for, sier han.