Visjon: behov og visjonsdokumenter

Kap. 4&5 i Diane L Christian. Veldig lesverdig!