Kontaktskapende kommunikasjon-"huskelapper".

De fire skritten i IVK -Ikkevoldelig kommunikasjon.