Økolandsbyer, sosioøkologisk bærekraft

sammendrag av avhandling av Iris Kunze (2009) - på tysk tittel: Soziale Innovationen für eine zukunftsfähige Lebensweise