Myter om konsensus

1. Det tar så lang tid

Svar: En vanlig årsak til at diskusjoner ofte trekker i langdrag, er at en ikke er enig i en felles forståelse for spillets regler. Formell Konsensus har som forutsetning at deltagerne på forhånd er enig i verdi-fundamentet og for prosessen og prosedyrene. Formell Konsensus forutsetter evne til samarbeid og disiplinert tale og lytting.

2. Alle må være enige; da er det umulig å komme til en beslutning. (Eller: Enhver kan blokkere et forslag)

Svar: Formell Konsensus handler ikke om enighet. Dersom uløste problemer gjenstår blir man "enig om å være uenige", dvs. samtykker til at forslaget blir vedtatt likevel. En har riktignok rett til å blokkere et vedtak (midlertidig), men i en gruppe av kreative, intelligente individer er det lite sannsynlig at det blir nødvendig.

3. Alle må være enige / gjøre det samme.

Svar: Som for spørsmål 2 anerkjenner man tvert i mot under Formell Konsensus mangfoldet ved å være "enig om å være uenige" og det kreative samspillet mellom ideer. Kreativitet spiller en hovedrolle ... Jo flere mennesker som er involvert i dette kooperative arbeidet, desto flere ideer og muligheter blir generert. Formell Konsensus handler om en beslutningsprosedyre, ikke et levesett. Selv en kunnskapsrik skribent som John M. Greer   ser ut til å ha falt for denne misforståelsen. Han argumenterer for et mangfold i måten å forberede fremtiden på, men taler da nettopp om praksiser, ikke selve beslutningen. Det er fullt forenlig under Formell Konsensus å beslutte at en skal ha et mangfold av praksiser. Men hvor flere mennesker virker i et tett samspill - mangfoldig eller enhetlig - må en for å utnytte de menneskelige ressursene best mulig ha et minimum av struktur og en felles verdiplattform for selve beslutningsprosessen. Formell Konsensus tilbyr dette.

---

Feiloppfatningene som rår angående konsensus, skyldes vanligvis at de som hevder at de benytter konsensus, selv bare har en vag og utilstrekkelig oppfatning av hva det innebærer ("pseudoconsensus"), uten å referere til en bestemt protokoll. Ofte kan en få inntrykk av at konsensus er synonymt met "flat struktur" eller "ingen struktur". Dette er på ingen måte tilfelle for Formell Konsensus , som er presist definert. For å bruke Formell Konsensus må en dele verdigrunnlaget for prosessen og sette seg grundig inn i metodikk og prosedyrer for diskusjoner og møtegjennomføring.

Mer