Møte i gruppene

3.9.13 Nye interesserte er hjertelig velkommen
  • When 03.09.2013 from 18:00 to 20:00 (CET / UTC200)
  • Where Den grønne kafé
  • Contact Name
  • Add event to calendar iCal

NB! De mindre gruppene vil kunne holde sine møter andre dager samme uken og feks. på Skype.

Ta kontakt med aktuell kontaktperson, dersom du har spørsmål, innspill eller ønsker å delta.

 

Bygging:

Møte: Kl 1900 Den grønne kafé

Lise: mlkismul [at] frisurf.no

Kristian: mob. 98306447

- Fremdriftsplan

- Bebygningsplan og presisering av bygge"forskrifter" (utkast)

- mm

 

Økonomi:

Møte: tirsdag kl 2000, Skype, kontakt klerk991 (kjetil)

Kjetil: kjetil [at] permakultur.no

- Fremdriftsplan

- Fnansieringsmuligheter, sortere ut dem som vi kan gå videre med

- Vedtekter

 

Kommunikasjon/ verving:

Randi: randi [at] bergenokologiskelandsby.no

- fremdriftsplan