Arbeidsprinsipper

Arbeidsprinsipper

Til grunnlag for vårt arbeid ligger en grunnleggende erkjennelse av utfordringene menneskeheten står overfor

 1. Alle som deler denne erkjennelsen og ønsker at en eller flere økolandsbyer skal bli opprettet, kan være medlem i BØL.
 2. Som medlem trenger en ikke forplikte seg til å bosette seg i landsbyen.
 3. Som medlem kreves det ingen bestemte holdninger, livsstil, livssyn eller tilslutning til en bestemt åndelig retning, utover det som er nevnt ovenfor.
 4. Som medlem forplikter en seg til å  delta på minst to fellesmøter i året. Passivt medlemsskap er langt på vei en selvmotsigelse i BØL.
 5. Som medlem har en rett til å være med å bestemme hvordan økolandsbyen skal være, hvor fort prosjektet skal gå frem osv
 6. BØL vil vil sette i gang og drive ulike aktiviteter og del-prosjekter tilpasset den enkeltes ambisjoner, ønsker og evner, såfremt de på en eller annen måte er relevant for økolandsby-design
 7. BØL tar gjerne imot råd og tjenester fra utenforstående, men overlater ikke til autoriteter og eksperter å tenke og ta beslutninger for oss. Enhver som betydelig ønsker å påvirke BØLs virksomhet må være medlem eller delta aktivt på BØLs møter.
 8. Det påhviler BØLs styrende organer å bidra til at ulike verv og oppgaver går på rundgang og at enkeltmedlemmenes konkrete behov blir ivaretatt.
 9. BØL vil hele tiden ha blikket rettet mot omverdenen og være i dialog med lokalsamfunn, myndigheter og andre ressurs- og livsstilsorienterte miljøer for å samarbeide og å justere prosjektet dersom de ytre betingelsene forandrer seg.
 10. BØL har vedtekter og organer for at det indre liv skal gjøres lettere og slik at det er mulig å forholde seg til omverdenen, men uten at det skal gå på bekostning av å holde landsbytanken levende og at det skal være en personlig berikelse å delta i BØL.
 11. BØL vil planlegge landsbyen i detalj før viktige avgjørelser blir tatt. Alle medlemmer skal forstå hva en mener med ulike begreper (landsby, økologi, hustyper, husstørrelser, boformer, felleshus, matproduksjon osv)
 12. BØL har god tid. Et prosjekt må modnes. Før alle viktige detaljer er gjennomdrøftet, skal en ikke ”hoppe på” fristende tilbud som en tror aldri kommer igjen.
 13. Vi erkjenner at myndigheter, lovverk og manglende finansiering kan by på store utfordringer. Slike utfordringer skal ikke stå i veien for å sammen lære noe nytt og utvikle oss selv. Ved aldri å ta et nei for et nei kan vi beholde gløden.
 14. Vi tar gjerne imot pengestøtte, spesielt gaver. Men pengebruk skal ikke gå på bekostning av den menneskelige ressurs bestående av BØLs medlemmer og våre støttespillere.
 15. Lånopptak i BØLs regi skal kun foretas etter en lang og grundig demokratisk prosess og etter at prosjektet er modnet.

 

Sjekklister