Jordbruk

Gruppen driver med helse, jordbruk og foredling og salg av landbruksprodukter