Kjøp av frø

Vi vil gå til innkjøp av ulike frø fra grossist. Dermed blir det rimeligere for den enkelte.

Du kan plante selv, eller bli med på BØLs dyrkningsprosjekt.

Kontakt oss for nærmere informasjon.