Organisasjon

Denne gruppen driver med alt som har å gjøre med planlegging og organisering av en økolandsby