Organisasjon

Gruppen driver med alt som har å gjøre med planlegging og organisering av en økolandsby