Høstseminar

Beslutningsprosesser og leveregler i en økolandsby
  • When 15.11.2008 from 11:00 to 14:00 (CET / UTC100)
  • Where Grønne loftet
  • Contact Name
  • Contact Phone 98491792
  • Add event to calendar iCal

Høstseminar:  "Fra fri hasj til obligatorisk søndagsgudtjeneste?"

 

med Bergen Økologiske Landsby

Beslutningsprosesser og leveregler i en økolandsby.

Økolandsbyer spenner over et vidt spekter av levesett og livssyn – derfor den provoserende tittelen.
På vårt seminar lørdag 15. november vil vi diskutere rammene for vår ønskede økolandsby.
Både beslutningsprosessene og de praktiske rammene som settes av disse har mye å si for økolandsbyens suksess og utvikling.
For eksempel angående temaer som spiritualitet, rusmidler, husdyrhold, lederskap, organisasjonskultur og konsensensusprosesser.

 

På seminaret ønsker vi innspill både konkret og generelt om hvordan DU ønsker at vår økolandsby skal fungere. Vær med nå, når rammene legges.

 

Program:

 

1. Erfaringer fra forskjellige økolandsbyer – hva fungerer, hva fungerer ikke?

2. Konsensusprosesser og samtykkemodellen

3. Konkrete eksempler/diskusjon (deltagerne velger ut noen tema)

4. Hva vil vi med vår økolandsby? Si din mening – åpen diskusjon.

5. Kort informasjon om BØLs program for høsten

 

Medlemmer av BØL innleder og leder oppgavene

Bakgrunnsmateriale for interesserte:

http://home.c2i.net/ganysu/konsensus/Om_Konflikt_og_Konsensus.html             

http://www.sociocratie.nl/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=7&Itemid=66       

 

Ta med matpakke; vi holder te/kaffe.


Alle er hjertelig velkommen!